Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Charakter různých věkových období a pedagogické důsledky

This event has ended

Svobodná škola Chotěboř zve na přednášku Milana Horáka.

Milan Horák je pedagog, duchovní a publicista. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK a kněžský seminář Obce křesťanů ve Stuttgartu. Jakožto učitel působí na pražském Waldorfském lyceu, je zakládajícím členem Akademie waldorfské pedagogiky, lektorem Základního semináře Waldorfský učitel a jednotlivých kurzů dalšího vzdělávání pedagogů. Jakožto duchovní spravuje újezdní sbor v Pardubicích a koordinuje práci Obce křesťanů v Pobaltí, přednáší na kněžských seminářích ve Stuttgartu a v Hamburku, předsedá Ekumenické akademii a vede redakci čtvrtletníku Okruh a střed.

Back to top