Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Virtuální univerzita třetího věku

Virtuální univerzita třetího věku.

Kurz sleduje každodennost lidí, kteří žili před staletími an českém venkově, a nabízí témata, jež osvětlují život našich předků v celé šíři.

Lektor kurzu prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

Back to top