Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rok 2021 – rok Karla Havlíčka Borovského

V letošním roce si připomínáme významnou osobnost Karla Havlíčka Borovského, novináře ostrého pera, básníka, kritika, politika, přemýšlivého a odvážného vlastence.

Karel Havlíček Borovský

se narodil do kupecké rodiny v Borové. Název své rodné obce si v budoucnu vzal do svého jména, aby dal najevo svůj původ. V Borové dlouho nepobyl. Jeho rodiče se po dvanácti letech přestěhovali do Německého Brodu, kde Karel chodil na hlavní školu a poté gymnázium. Následovala studia v Praze. Hlavní město Čech jej učarovalo a zavedlo na cestu podpory české národní emancipace. Nejdříve viděl spojence v Rusech, ale roční pobyt v zemi carů jej navždy vyvedl z omylu. Havlíček se po boku Františka Palackého snažil prosadit politickou rovnost mezi národy Rakouského císařství. Ačkoliv tato cesta také zůstala nenaplněna, stala se vedle podpory svobody tisku, ústavního zřízení monarchie a kritiky nastupujícího absolutismu v Evropě po roce 1848 hlavním tématem Havlíčkem vydávaných novin.

Pražské noviny, Národní noviny a Slovan, které Havlíček postupně vedl v letech 1846 až 1851, představují jedinečný zjev své doby. Jeho myšlenky a názory stojí u samých základů demokratizace společnosti a zůstávají nadčasové v jakékoliv době. Havlíčkova téměř dokonalá schopnost vyjadřování mu dovolila bravurně vysvětlovat, argumentovat a též tvořit psanou satiru, která je obdivovaná i po generacích od autorovy smrti. Přirozeně měl Karel Havlíček pro svůj um i povahu za svého života mnoho obdivovatelů i protivníků. Jeho smrt v nedožitých pětatřiceti letech ale do budoucna specifický odkaz postavený především na novinářově nezdolném charakteru „bojovníka“ a nezáviděníhodném osudu „mučedníka“. Tyto interpretace vydržely více než sto let a teprve poslední tři dekády se badatelé snaží k Havlíčkově životu a odkazu přistupovat převážně kriticky a bez potřeby jej zneužívat.

Město Chotěboř má v Havlíčkově odkazu nepřímý význam, ale neváhalo jej kdykoliv podpořit. Zásluhu na tom měli dva zdejší rodáci, Havlíčkovi spolužáci, hudebník František Buttula (1820) a pedagog Karel Ninger (1827). Chotěboř též využívala blízkost Borové a Malče a nejednou požádala významné osobnosti na ta místa směřující o přednášku či vlastenecká slova i pro chotěbořské občany.

Více informací o oslavách výročí narození na http://www.khb200.cz

Knihovna Ignáta Herrmanna u této příležitosti připravila soutěž pro děti https://www.knihovnachotebor.cz/rok-2021-rok-karla-havlicka-borovskeho-2/

Městské muzeum Chotěboř vás pozve v říjnových dnech na přednášku Havlíčkovo viržinko a jiné příběhy do Café Kohout

Back to top