Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Stezka poznání

Projekt Cesta poznání je projektem tří místních akčních skupin usilujících o rozvoj venkova v Kraji Vysočina. Mezi tyto místní akční skupiny patří – Královská stezka o.p.s., Podhůří železných hor o.p.s. a Společnost pro rozvoj Humpolecka o.s.

Předmětem projektu bylo vytvoření naučné stezky o délce cca 130 km, která propojí území tří MAS a povede z Chotěboře do Humpolce. Součástí naučné stezky jsou naučné tabule, směrové tabule a odpočívadla. V rámci projektu dále vznikly mapové podklady, podklady GPS pro průchod a průjezd naučné stezky na kole, webové stránky, multimediální prezentace, propagační materiály a exkurze na zrealizovanou naučnou stezku. 


Back to top