Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tisková zpráva č. 1/2020

Za vodou a geologií do Železných hor

Informační centrum Chotěboř zacílilo svoji propagaci v sezóně 2020 na pohyb v přírodě a na čerstvém vzduchu.

Využilo dotačního titulu Fondu Kraje Vysočina na podporu turistických informačních center a nechalo vytisknout trhací mapu formátu A3, ve které jsou zanesené geocyklotrasy v Železných horách. Geocyklotrasa zahrnuje místa zajímavá z hlediska hydrogeologie, geologie, přírody i historických pamětihodností. Vypracovaný podklad poskytla MAS Podhůří Železných hor o. p. s.

„Určitě si nenechte ujít návštěvu romantického údolí Doubravy, kde voda „kámen láme“, projeďte se po hřebeni „železnohorských šestistovek“, zastavujte se a rozhlížejte se. Otevírají se zde výhledy do malebné krajiny, která si získá srdce každého, kdo se umí dívat a vnímat! Zdejší kraj je zároveň drsný i něžný, stejně jako jeho obyvatelé,“ okomentovala ředitelka MAS Mirka Valehrachová. Údolí řeky Doubravy je dostupné pouze pěšky a rozkládá se na území CHKO Železné hory a Národního geoparku Železné hory. Více informací naleznete na interaktivní mapě www.podhurizeleznychhor.cz nebo v Informačním centru Chotěboř www.icchotebor.cz, kde je zmiňovaná mapa volně k dostání.

Back to top