Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tisková zpráva č. 2/2020

Nová turistická vizitka

Informační centrum Chotěboř rozšiřuje stávající nabídku turistických vizitek. Po propagaci údolí Doubravy, města Chotěboře a chotěbořského zámku tak přichází na řadu nedaleké okolí, a sice zřícenina hradu Ronovec.

„Cílem bylo obohacení nabídky této sběratelské edice v rámci naší lokality a oživení zájmu o místo nepříliš hojně navštěvované, které si pozornost právem zaslouží“, ozřejmuje vytipování tohoto turistického cíle pracovnice infocentra Aneta Krčálová. K Ronovci dříve Sommerburgu ze 13. století, který je spjat se jménem Smila z Lichtenburka, se turista dostane z Chotěboře po žluté turistické značce. „Bez povšimnutí by rovněž nemělo zůstat muzeum předmětů na Ronovci vykopaných a nalezených, které se nachází na zámku v Dolní Krupé.  Kontaktní telefon na průvodce pana Bártu je 604 844 184 a návštěva je možná po domluvě.

„S vizitkou zároveň jsme pořídily i razítko s původní podobou hrádku. Oslovily jsme místní mladou výtvarnici Lenku Lorencovou, nejenže objekt vyfotografovala, ale poskytla také grafický návrh,“ uvedla Krčálová. 

Ronovec má i svoji pověst. Přečíst si ji můžete na webu obce Dolní Krupá www.dolnikrupa.cz/hrad-ronovec/

Back to top