Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Údolí řeky Doubravy

Nejnavštěvovanější turistický cíl v blízkosti Chotěboře – malebná, 5,5 km dlouhá naučná stezka, začíná u rozcestníku Horní mlýn u Chotěboře a dále pokračuje do obce Bílek. Řeka Doubrava zde protéká kaňonovitým zalesněným údolím a vytváří rozmanitá zákoutí s balvanitým řečištěm a peřejemi. Stezka, na které jsou umístěny informační tabule, nás seznámí s řadou geomorfologických útvarů (např. skalní věže, vodopád, obří hrnec či kamenné moře) i s typickým rostlinstvem a živočišstvem. Výhled na údolí nabízí skalní vyhlídky Čertův stolek a Sokolohrady. Údolí řeky Doubravy je od roku 1986 chráněno jako přírodní rezervace. V roce 2014 byla stezka rekultivována.

Stezka není sjízdná pro kola ani kočárky.

Address

Horní mlýn
583 01 Chotěboř

Open in Google Maps

Back to top