Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mezi nejvýznamnější rodáky našeho města lze bezesporu zařadit Ignáta Herrmanna a Zdenka Rykra. Další významné představitele našeho regionu naleznete na stránkách Osobnosti regionu.

Ignát Herrmann

12.8.1854 – 8.7.1935

Český spisovatel, humorista a redaktor.

Narodil se v Horním mlýnu u Chotěboře. Rodina se zanedlouho přestěhovala do Hradce Králové. Ignát se pak vyučil v Praze kupeckým příručím a stal se obchodním cestujícím. Poté pracoval u svého bratra v advokátní kanceláři jako písař. V této době začal psát glosy a povídky.

Od roku 1873 byl zaměstnán jako redaktor v nakladatelství Jana Otty. Stal se novinářem, redigoval časopis Paleček. V roce 1882 založil humoristický časopis Švanda dudák a od roku 1885 byl redaktorem Národních listů. Ve Švandovi vydal většinu svých prací. Mnohé z jeho povídek vyšly cizojazyčně, v překladech do němčiny, holandštiny, polštiny, chorvatštiny, slovinštiny nebo do ruštiny.

PhDr. Zdenek Rykr

26.10.1900 – 15.1.1940

Malíř, kreslíř, ilustrátor, žurnalista a scénograf. Autor časopiseckých článků, návrhů divadelních scén.

Narodil se v chotěbořské nádražní budově. V sedmi letech se přestěhoval z Chotěboře do Kolína a prožil zde svá školní a studentská léta.

Po maturitě na reálném gymnáziu studoval dějiny umění a klasickou archeologii na filozofické fakultě UK. Tu zakončil roku 1924 doktorátem. Stále se jako samouk výtvarně vzdělával.

Jako malíř zkoušel různé výtvarné směry a techniky a jeho práce je velmi originální. Navrhoval také scény pro představení Národního divadla. Reklamní grafiky patřily mezi významnou část jeho výtvarné dráhy.

Dobrovolně ukončil svůj život skokem pod rychlík na Barrandově. Důvodem mohla být obava, aby se nedostal do rukou gestapa. Nebyly však nalezeny doklady, které by tento jeho krok objasňovaly. Chotěboř vlastní po Národní galerii druhou největší sbírku jeho děl. Ve městě je po něm pojmenována ulice.

Opomíjený Rykr ožívá svojí čokoládovou hvězdou dnes a denně na cukrovinkách značky Orion od Nestlé. Až si budete vychutnávat svoji oblíbenou tabulkovou čokoládu, čokoládovou tyčinku, například Kofilu s Rykrovým mouřenínem, nebo budete věšet čokoládovou kolekci na vánoční stromeček, vzpomeňte si na spojení Orion čokoládová hvězda – Rykr – Chotěboř.

Back to top