Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Naše informační centrum je držitelem certifikátu Asociace informačních turistických center, který potvrzuje splnění standardů služeb dle Jednotné klasifikace turistických informačních center České republiky. Zároveň je také držitelem certifikátu Cyklisté vítáni od Nadace partnerství.

Back to top