Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Wim Hof Method

This event has ended

Metoda Wima Hofa sestává ze tří rovnocenných komponentů: dechu, chladu a nastavení mysli. Všechny tyto komponenty dokážou fungovat nezávisle na sobě (chlad – klasické otužování, dech – jógová Pranayama, holotropní dýchání, Butejkova metoda nebo Oxygen Advantage, nastavení mysli – meditace nebo mindfulness techniky atd.), ale podle studií vyplývají přínosy Metody Wima Hofa právě z kombinované praxe všech tří pilířů. Kontrolované pomalé výdechy usnadňují práci s chladem, meditační a koncentrační cvičení zvyšují mentální připravenost a pomáhají s celým procesem chladových cvičení – před nimi, během nich i po nich. Všechny tři pilíře jsou rovnocenné, ale nemusí být vždy praktikované bezprostředně po sobě (někdy třeba ani v ten samý den). Každý ze tří elementů se po naučení správné techniky a dodržování několika bezpečnostních zásad dá praktikovat doma bez dozoru a bez potřeby speciálních pomůcek. Metodu Wima Hofa (WHM) můžeme praktikovat všude tam, kde je k dispozici studená voda, vzduch a prostor na ztišení.

Kurz vede certifikovaná instruktorka Hana Moravčíková.

Back to top